Официални правила на играта „Харесай ili Fashion и спечели Дамска рокля White Angel

Официални правила на играта „Харесай ili Fashion и спечели Дамска рокля White Angel“
1. Организатор на кампанията и официални правила:
Онлайн играта „Харесай ili Fashion и спечели Дамска рокля White Angel“, за кратко по-долу наречена Играта, се организира от Пламен Трейд, ЕИК 203701802, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 105, представлявано от Пламен Тенев, за кратко по-долу наречено Организатор на кампанията или Организаторът.
Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на кампанията, наречени за кратко Официални правила на кампанията.
2. Продължителност на кампанията:
Кампанията стартира на 8.04.2017 г. (събота) с краен срок 30.04.2017 г. (неделя) и важи за територията на България.
3. Описание на наградите:
На 01.05.2017 г. (понеделник) ще бъде обявен един печеливш, който да получи Дамска рокля White Angel.
Печелившият е един за цялата игра.
Наградата ще се разпредели на случаен принцип чрез томбола сред всички участвали за периода на кампанията.
4. Механизъм на кампанията:
Всеки фен на страницата може да участва, като хареса страницата на ili Fashion в Facebook.
5. Процедура по получаване на наградите:
Наградата ще може да бъде изпратена до адрес посочен от победителя, след допълнителна уговорка между печелившия и организатора.
6. Право на участие:
Кампанията е валидна за всички физически лица над 14-годишна възраст към момента на участие.
7. Отсъствие на парични алтернативи:
Не се допуска размяна на наградата срещу пари и други изгоди.
8. Прекратяване на играта:
Организаторът има неотменимо право да прекрати кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
9. Публичност:
С участието в тази кампания участниците разбират и се съгласяват, че в случай, че вземат своята награда, техните имена и снимка/и както и те самите, биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна. Допълнително, участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, имейл и SMS съобщения по време на играта и за период от три месеца след края й. Достъпът до личните данни ще служи за установяване на контакт с участника. Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на кампанията.
Тази кампания по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, управлявана, или свързана с Фейсбук. Личната информация, която предоставяте, като ставате фен на страницата https://www.facebook.com/ili.fashion.bg/, се предоставя на администраторите на страницата, а не на Фейсбук. Предоставената от Вас информация ще бъде използвана единствено за целите на кампанията и няма да бъде предоставяна на трети лица.
10. Официални правила:
Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://www.facebook.com/ili.fashion.bg/ за периода на валидност на кампанията. Участвайки в тази кампания, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват.
Настоящите правила влизат в сила от 08.04.2017 г. (събота).